http://www.bip.gov.pl
 
Informacje
Dokumentacja
Struktura organizacyjna
Działalność
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia i komunikaty
Narzędzia
Redakcja


 
Strona 
 
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce

ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica
tel. 18 262 27 80

NIP: 7342823091
Regon: 492048497

e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl
strona:
www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

Dyrektor
Jan Jurek
 
Zastępca Dyrektora
Henryk Węglarz
 

 

 
   
 


Interaktywna Polska